Garantiåtagande för infodring avlopsstammar

Föreningen renoverade under år 2011 till 2013 avloppsstammarna genom infodring med strumpmetoden. Den entreprenör som tog på sig det uppdraget lämnade en femårig garanti för täthet, med option för föreningen att lägga till fem år på garantin genom att anlita samma företag för en renspolning och videokontroll av avloppsledningarna. Vi gjorde en sådan kontroll i början av juni 2018, som förlängde garantin till 2023.

Då renovering sker ska Röranalys anlitas för anslutningen mellan det nyrenoverade och det äldre rörsystem de infodrat. Det krävs för att garantin ska fortsätta gälla på den punkten. Föreningen tar då hand om Röranalys faktura för detta deluppdrag. Kontakta vår tekniska förvaltare Aphos på tel 08-604 02 59 eller e-post info@aphos.se för hjälp med att boka detta och få det dokumenterat hos föreningen.

Vid större renoveringar med ändrad dragning av avloppsrör i lägenhetens golv tar den entreprenör som gjort det nya arbetet ansvaret fram till skarven mot stammarna. Dokumentation lämnas då också till föreningen om att alla ingjutna skarvar gjorts med kopplingar som garanterar täthet, exempelvis Fernco.