Bulletiner

Föreningens stadgar innehåller våra gemensamma huvudregler. De förtydligas och får mer detaljerad form i den välkomstbroschyr alla medlemmar får.

Ibland behöver vi gå ut med mer brådskande regeluppdateringar till medlemmarna, eller annan information. Då använder vi vår Vindöbulletin som delas ut i brevlådorna några gånger per år. Läs de senaste utgåvorna här nedan, och se vad som händer inom föreningen.

Bifogade filer: