Byggnader

Föreningen har tomträtt till en fastighet med beteckningen "Vindö 1". Tomten innehåller två hus. Det ena huset har portarna Torsbygatan 18-28 och det andra Torsbygatan 30-38. Läget i Farsta kombinerar närhet till natur med stadsliv: Ena kortsidan av gården vetter mot ett skogsparti, den andra leder till Farsta Centrum. Tunnelbanan kan ta dig in till City 20 minuter efter att du gått ut genom dörren, och vi ligger även på promenadavstånd från Farsta strands pendeltågsstation, ca 1 km.

Vid Torsbygatan 38 finns vår föreningslokal. Alla föreningsmedlemmar kan kontakta styrelsen för att låna lokalen. Du kvitterar ut en nyckel strax innan lånet. Efteråt städar du och lämnar tillbaka nyckeln.

Mellan våra två byggnader finns en lekplats samt rabatter och en del buskar och träd med frukter och bär. Vi tar gemensamt hand om dessa. Det finns också en gemensam grill. Portnyckeln passar till förvaringsskåp 12 i port 20 och 34 där du hämtar och lämnar grillgaller. Använd eget kol. Släck och gör rent efter dig.

Parkeringsplatser finns på flera ställen runt husen. Där det inte är markerat parkeringsplats råder parkeringsförbud. Kontakta styrelse@brfvindo.se för att ställa dig i kö till parkeringsplats. I nedersta våningen till ena huset finns även inomhusgarage som ägs som separat bostadsrätt. Bostadsrätt till garage kan överlåtas fritt mellan föreningens medlemmar så länge man bor kvar i sin bostadslägenhet. De får inte ägas av utomstående, därför måste garaget också säljas när man säljer sin bostadsrätt. Läs mer på sida 2 i Vindöbulletin 150.

Torsbygatan 22, 20 och 18. På baksidan finns 24, 26 och 28.

Torsbygatan 32, 34 och 36. På baksidan finns 30A, samt 30B och 38 på gavlarna.