Ekonomisk förvaltning

Föreningen har avtal med Fastighetsägarna Service om att hantera den ekonomiska delen av förvaltningen. Där ingår bland annat:

 • Löpande fakturering samt autogiro och e-faktura av avgifter, exempelvis för:
  • Lägenhet
  • Garage
  • Parkering
  • Pantsättning
  • Lokal som hyrs för verksamhet
  • Förråd som hyrs, utöver förråd som medföljer lägenhet
 • Betalning av fakturor ställda till föreningen, efter att de fått styrelsens godkännande
 • Överföring av faktura till boende, om det kommit en faktura till föreningen för arbete med något som ingår i den boendes ansvar
 • Förvaring och uppdatering av medlemsförteckning
 • Förvaring och uppdatering av lägenhetsförteckning
 • Registrering av panter
 • Administration kring lägenhetsöverlåtelser
 • Budgetunderlag inför kommande verksamhetsår, som stöd för styrelsens budgetbeslut
 • Ekonomiskt underlag till årsredovisning, som stöd för styrelsens vidare arbete med årsredovisningen

Kontakta Fastighetsägarna vid frågor om inbetalning av avgifter till föreningen, e-faktura eller autogiro. Gå via kundservice, e-post kundservice@fastighetsagarna.se eller telefon 08-617 76 00.

Du kan lämna begäran om utdrag ur lägenhetsförteckningen eller medlemsförteckningen. Lägenhetsförteckningen innehåller detaljer om upplåten bostadsrätt och är inte offentlig, därför behövs fullmakt om någon annan än bostadsrättshavaren begär detta utdrag.