Fastighetsnät ethernet ("bredbandsuttag")

I varje lägenhet och flera av våra gemensamma lokaler finns ett bredbandsuttag med en Ethernetkontakt. Den vita dosan med uttaget sitter normalt strax innanför lägenhetens ytterdörr. Från uttaget går kopparledningar av Cat6-typ ned till en central i källaren där huset ansluts till fibernät för området. Nätet byggdes 2011 av Telia utan kostnad för vare sig förening eller medlemmar. I utbyte fick Telia under fem år ensamrätt att sälja tjänster den vägen. Vi kan nu släppa in fler leverantörer. Telia blir istället en av flera leverantörer som erbjuder tjänster via nätet.

Via ethernet-uttaget kan du köpa tjänster inom bredband, TV och telefoni. Du kontaktar själv leverantör och kan själv säga upp ett sådant avtal när du inte behöver det längre.