Fastighetsförsäkring

Föreningens fastighetsförsäkring i Trygg Hansa är en så kallad ADE-försäkring som tagits fram via firman Bolander & co.

Alla större skador ska anmälas via styrelsen, och även vid mindre skador bör man gå via förvaltare eller styrelse. I vissa fall är det dock skador i gränslandet mellan bostadsrättshavarens ansvar och det gemensamma. För kännedom om hur anmälan går till och hjälp att förstå gränsdragningen visas här den skademanual som används.