Fastighetsel, energidel

Våra två byggnader förbrukar tillsammans ca 180-200 000 kWh fastighetsel per år. Det motsvarar ungefär tio villor (eller fyrtio villor om man jämför med sådana som värms med fjärrvärme, för att få det mer likvärdigt). Vår fastighetsel går främst till olika maskiner i tvättstugan, belysning utanför lägenheter, hissmotorer, cirkulationspumpar i värmesystemet samt fläktar i ventilationen. Även el i motorvärmaruttag räknas hit.

Föreningen har elavtal med Nordic Green Energy för fastighetsel. Vi köper el från förnybara källor. Exakt fördelning mellan energislag varierar enligt vad vår leverantör har tillgång till.

Köpt energimix, maj 2018

Köpt energimix, november 2019