Fastighetsjour

Föreningen har avtal om fastighetsjour. Jouren kan hjälpa till med:

  • Elektriker
  • Rörmokare
  • Allmän servicetekniker

Fastighetsjouren används om man utanför kontorstid upptäcker akuta problem i våra gemensamma utrymmen som behöver åtgärdas brådskande, exempelvis större vattenläckor. Ring då jouren på 08-18 70 00.

Vid problem under kontorstid bör man gå via vår tekniska förvaltare Aphos på tel 08-604 02 59. Vid icke akuta problem utanför kontorstid kan man tala in ett meddelande på Aphos telefonsvarare eller skicka e-post till info@aphos.se. I sista hand kontaktas styrelsen via styrelse@brfvindo.se.

Jourhjälp med sådant som bostadsrättshavaren själv ansvarar för

Den som kontaktat föreningens fastighetsjour för något som egentligen ingår i den enskilde bostadsrättshavarens underhållsansvar enligt stadgarna får ändå hjälp. Om en jourfaktura för ett sådant besök kommer till föreningen vidarebefordras den sedan till bostadsrättshavaren via vår förvaltare.

Du är fri att kontakta annan leverantör när det gäller ärenden som du själv ansvarar för inne i lägenheten eller angående lägenhetens dörr. Du ser själv till att fel avhjälps där. Om det finns risk för skador på fastigheten eller besvär för andra boende måste du dock avhjälpa fel skyndsamt.