Fjärrvärme

Värme och varmvatten ingår i avgiften för våra bostadsrätter, samt i hyran för lokaler.

Föreningen ansvarar för utrustning från och med undercentralerna medan Stockholm Exergi ansvarar för ledningarna fram dit. Föreningen uppdaterade pumpar, värmeväxlare och styrsystem i undercentralerna 2008. År 2012 bytte vi termostater i lägenheterna och injusterade hur värmesystemet fördelar värmen mellan husets olika delar. Stockholm Exergi (då kallat Fortum Värme) grävde under 2016 ner nya ledningar på vår tomt för sitt distributionsnät fram till husen.

Miljöaspekter av fjärrvärme

Fjärrvärmen i vårt område kommer till stor del från avfallsförbränning i det kombinerade el- och värmeverket i Högdalen. Stockholm Exergi tar även emot fjärrvärme från andra källor, exempelvis överskottsvärme från butikskylar samt datahallar.

Vårt område inom fjärrvärmenätet har inte alltid full täckning för fjärrvärme från källorna ovan. Under korta kalla perioder kan Stockholm Exergi komplettera med spetsenergi från en oljeeldad anläggning i korsningen mellan Ågesta Broväg och Magelungsvägen i Farsta. Stockholm Exergi publicerar en årlig miljörapport (2016, 2017, 2018, 2019) som visar hur mycket man behövt använda det verket. Koldioxidutsläpp summeras hos Naturvårdsverket.

  • År 2015 behövde verket aldrig startas, men noterade ändå 14 ton koldioxidutsläpp.
  • År 2016 producerades 955 MWh värme med utsläpp av 328 ton koldioxid enligt Naturvårdsverkets mätning.
  • År 2017 producerades 465 MWh värme med 270 ton koldioxidutsläpp, varav 130 ton från biobränsle.
  • År 2018 producerades 3229 MWh värme, utsläpp är otydligt redovisat då pannan byttes mot en modernare under året.
  • År 2019 producerades 3522 MWh värme med utsläpp av 1337 ton koldioxid, varav 18 ton från biobränsle.

Färska ändringar

Stockholm Exergi bytte 2018 Farstaverkets två oljepannor från 50-talet på 17 MW vardera mot en modernare panna på 95 MW, så de kan leverera mer spetsvärme vid de tider på året det behövs. De anpassar på sikt sin taxa så att de kunder som förbrukar mest spetseffekt får bära en större andel av fjärrvärmekostnaden.

Vi undersöker löpande vilka åtgärder som kan vara kostnadseffektiva och lämpliga för att minska vår förbrukning av värmeenergi samt behov av spetseffekt. Det ger fördelar både kostnads- och miljömässigt, lokalt såväl som globalt.