Löpande underhåll av hissar

Föreningen har avtal med City Hiss om att utföra normalt löpande underhåll av hissarna. Detta innefattar inte större nyinvesteringar, enbart underhållsarbete. Större investeringar hanteras via separat offertförfarande.

Om du ser något i hissarna som behöver åtgärdas inom normalt underhåll, meddela det via vår tekniska förvaltare Aphos på telefon 08-604 02 59. De planerar underhållet tillsammans med entreprenören.