Besiktning och funktionskontroll av hissar

Föreningen har avtal om besiktning och funktionskontroll av hissarna med en separat leverantör, skild från den entreprenör som har hand om underhållet. Det är viktigt med separata ansvarsområden för att säkerställa att besiktningen sker helt oberoende av underhållsarbetet.

Normalt ska du som boende aldrig behöva tänka på besiktningen, då den planeras i samråd med vår tekniska förvaltare.