Hissjour

Föreningen har avtal om hissjour. Jouren kan hjälpa till om en hiss slutar gå, och/eller om hissdörarna fastnar så att de inte går att öppna eller stänga.

Varje utryckning av hissjouren medför en kostnad för föreningen. Vissa enklare fel kan vi ofta avhjälpa själva (exempelvis när en hiss stannar något under eller över våningsplan, eller om något hamnat i vägen för en dörr). Pröva då att tala med någon i styrelsen först. Om vi finns i huset kan du få hjälp snabbare:

  • Anders Dovervik, 073-330 64 12
  • Torbjörn Fröjd, 070-275 87 06

Du kan även kontakta vår tekniska förvaltare Aphos på 08-604 02 59 under dagtid vardagar, klockan 9 till 16.

Om felet kräver annan hjälp, eller om hisskorgen stannat mellan våningsplan och inte går att köra, ring istället City Hiss felanmälan på telefon 08-604 06 85.