Lekplatsprojekt 2019

Hösten 2019 justerade vi samtliga fallskyddsområden på lekplatsen. Vi grävde även om för bättre dränering samt flyttade vissa lekredskap. Slutligen satte vi upp tre nya redskap som ersättning för två vi fick ta bort. Återställning av gräsmatta samt vissa justeringar på de lekredskap vi behållit kvarstår på dessa bilder.