Leverantörer

Inköpspolicy

Inför större arbeten tar föreningen in offert från leverantörer. Dessa bedöms utifrån en sammanvägd kombination av pris, miljö och nytta för föreningens medlemmar. Föreningen har även långsiktiga avtal med leverantörer på vissa områden. Här presenterar vi dessa, i vissa fall tillsammans med respektive avtals slutdatum. Innan avtalsperiodens slut kan vi förhandla fram nytt avtal med samma leverantör eller med en ny som tar över.

Länkar vid ansvarsområdets namn nedan visar mer information om vad som ingår och hur du rapporterar eventuella problem. Leverantörens namn länkar till deras hemsida där du kan läsa mer.

Löpande arbeten i husen

Ekonomi

Renhållning

Yttre skötsel

Energi

Kommunikation och information

Större projektarbeten

  • Infodring avloppsstammar, år 2011-2013 - Röranalys, garantiåtagande förlängt från 2018 till 2023
  • Byte kall- och varmvattenstammar 30A, 30B & port 32, år 2017 - Kasama VVS, J-Bygg Stockholm, C Holmgrens Måleri & Fastighetsservice samt HåPa Ventilation
  • Byte kall- och varmvattenstammar port 34, år 2018 - Kasama VVS, J-Bygg Stockholm samt C Holmgrens Måleri & Fastighetsservice
  • Byte kall- och varmvattenstammar port 36, år 2018-2019 - Kasama VVS, J-Bygg Stockholm samt C Holmgrens Måleri & Fastighetsservice
  • Byte kall- och varmvattenstammar port 18, år 2019-2020 - Kasama VVS, J-Bygg Stockholm samt C Holmgrens Måleri & Fastighetsservice
  • Byte kall- och varmvattenstammar port 20, år 2020-2021 - Kasama VVS, J-Bygg Stockholm samt C Holmgrens Måleri & Fastighetsservice
  • Byte kall- och varmvattenstammar port 22, år 2020-2022 - Kasama VVS, J-Bygg Stockholm samt C Holmgrens Måleri & Fastighetsservice
  • Markarbete på lekplatsen, år 2019-2020 - EMAB Anläggning
  • Byte av hissar, år 2021-2022 - KONE