Föreningslokal

En medlem kan låna föreningslokalen på Torsbygatan 38 utan kostnad. Medemmen ansvarar för att följa reglerna och städa efteråt. Vid skador i lokalen eller bristfällig städning kan föreningens kostnad för att åtgärda detta faktureras vidare till den medlemmen.

Lokalen innehåller flera rum. Du ser det största i detta panoramafoto. Återställ borden till de platserna efter bokning och städning.

Bokningar görs via styrelsen, som lämpligast nås på e-post styrelse@brfvindo.se. Inkludera ditt lägenhetsnummer i brevet. Uppge också det telefonnummer som passar bäst för att nå dig under bokningstiden, om det uppstår frågor.

Bokade tider: