Skadedjursbekämpning

Som del av vår fastighetsförsäkring har vi även tecknat ett avtal om bekämpning av ohyra och skadedjur. Om du tror att du fått in ohyra i lägenheten, meddela genast entreprenören Nomor.

Avtalet gäller utan självrisk för åtgärder mot följande typer av skadedjur:

 • vägglöss
 • kackerlackor
 • mjölbaggar
 • svartmyror
 • faraomyror
 • löss
 • loppor
 • mott
 • mal
 • brödbaggar
 • tvestjärtar
 • pälsängrar
 • fläskängrar
 • tjuvbaggar
 • silverfiskar
 • råttor
 • möss
 • getingbon
 • och övriga insekter som enligt hyreslagen skall betraktas som ohyra.

Skadeanmälan på deras hemsida är öppen dygnet runt. Du kan även ringa dem på telefon 0771-122 301 vardagar kl. 07.00-17.00. Ge dem föreningens organisationsnummer 702001-3970. Då kan de koppla ärendet till vår försäkring.

Läs mer om skadedjursdelen av vår försäkring på de sista två sidorna i skademanualen.

Exempel på hur skadeanmälan kan gå till

Bilderna nedan visar anmälan via Nomors hemsida. Du kommer att få besvara motsvarande frågor om du kontaktar dem per telefon.

Typ av problem.

Var problemet finns.

Vem som kan beskriva mer detaljer.

Boka dag för Nomors besök.