Snöröjning och halkbekämpning på marken

Föreningen tecknar inför varje vinter nytt avtal om snöröjning av föreningens tomtmark. Då ingår bland annat:

  • Plogning av snö på asfalterade ytor utanför parkeringsrutorna
  • Skottning av gångar och trappor
  • Sandning för halkbekämpning
  • Utplacering av sandlådor, så att alla som behöver själva kan sanda vid akut behov
  • Sopning och uppsamling av sand i slutet av vintern

Vid synpunkter på snöröjning eller halkbekämpning, gå i första hand via styrelsen som kontakt.