Städning av föreningens utrymmen

Städningen av vissa föreningsgemensamma utrymmen såsom tvättstuga och torkrum ordnar vi själva. Det ingår inte i städavtalet eftersom det inte skulle kunna göras tillräckligt ofta för att bli likvärdigt för alla våra boende.

Föreningen har avtal med extern leverantör om:

  • Städning av föreningslokal en gång i veckan
  • Skurning av trappuppgångar, portar och källargångar
  • Sopning av vindsgångar