Skottning av snö och is på taken

Föreningen tecknar inför varje vinter nytt avtal om snöröjning på husens tak. Då ingår bland annat:

  • Skottning av taken för att undvika ras eller att för tung snömassa blir liggande på konstruktionen
  • Borttagning av istappar som kan falla och orsaka skada nedanför

Genom föreningens medlemskap i Fastighetsägarna Stockholm är vi anslutna till Istappstelefonen, tel 020-47 82 77. Det är en gemensam larmcentral för hela Stockholm där alla kan anmäla snö och is på tak som skapar risker, oavsett på vilken byggnad man ser detta. Det går att anmäla både per telefon och via karta på hemsidan. Larmet vidarebefordras till aktuell entreprenör eller förvaltare.

Om du har mindre akuta synpunkter går det bra att lämna under kontorstid via samtal till FFAB på 08-605 75 00 eller brev till styrelse@brfvindo.se.