Teknisk förvaltning

Den tekniska delen av förvaltningen innebär bland annat:

  • Ta fram förslag och på andra sätt bistå styrelsen vid upphandling av större åtgärder och entrepenader
  • Bevaka föreningens intressen vid försäkringsärenden, exempelvis vattenskador
  • Lämna förslag på åtgärder utifrån felanmälansstatistik
  • Teknisk dokumentation av fastigheterna
  • Inre besiktning av lägenheter, på begäran
  • Bistå den ekonomiska förvaltaren vid framtagande av budgetunderlag för nästkommande år

Vid frågor under kontorstid kontaktar man Aphos på tel 08-604 02 59. Det går också bra att skicka e-post till info@aphos.se. Inkludera gärna ditt telefonnummer så de kan ringa upp.