Trädgårdsskötsel

Föreningen har en aktiv trädgårdsgrupp där medlemmar själva ordnar planering och underhåll av våra rabatter, bärbuskar och träd. Kontakta styrelsen på styrelse@brfvindo.se eller tala direkt med trädgårdsgruppens medlemmar ute på gården om du vill hjälpa till och delta i trädgårdsgruppens arbete.

Vissa tyngre delar av arbetet köper föreningen in som tjänst från extern leverantör. Det innefattar bland annat:

  • Klippning av häckar runt P-platser
  • Klippning av gräs
  • Bortstädning av löv, sand och grus

Vid problem med det som görs av den externa leverantören, rapportera via föreningens kontaktadress styrelse@brfvindo.se för vidarebefordran till leverantör.